?

Log in

No account? Create an account
Замятин журнал
Пара фотографий с улицы Ататюрк Каддесси 
1st-Mar-2015 08:26 pm
философское
Найдите кота на фото ;-))
Comments 
1st-Mar-2015 05:37 pm (UTC)
Полосатик!)
1st-Mar-2015 05:38 pm (UTC)
Точно!
1st-Mar-2015 05:44 pm (UTC)
Вижу большой полосатый мух хвост!
1st-Mar-2015 05:49 pm (UTC)
Именно!
1st-Mar-2015 07:39 pm (UTC)
Хвосты вижу, кошек нет. :)
1st-Mar-2015 09:46 pm (UTC)
;-))
1st-Mar-2015 07:47 pm (UTC)
йес! :)
1st-Mar-2015 08:17 pm (UTC)
Именно!
1st-Mar-2015 08:08 pm (UTC)
Вижу хвостов!!
Двёх!
1st-Mar-2015 08:18 pm (UTC)
;-)
This page was loaded Aug 20th 2019, 6:15 pm GMT.